باز کردن منو اصلی

یحیی میرزا اسکندری (۱۲۹۶ - ۱۳۲۷ قمری) از شاه‌زادگان قاجاری و از مشروطه‌خواهان مبارز بود که در زندان محمدعلی شاه به قتل رسید.[۱] وی فراماسون لژ فرانسه و پدر ایرج اسکندری، اولین دبیراول حزب توده ایران بود.

منابعویرایش