یوئه‌چی یا یوئه‌جی (چینی: 月氏؛ پین‌یین:Yuèzhī) مردمانی هندواروپایی بودند که در آغاز در مرتع‌های شرق حوضه تاریم -در سین‌کیانگ در غرب گانسو در جمهوری خلق چین کنونی- می‌زیستند. در منابع کلاسیک تاریخی آنان را با تخاری‌ها یکی دانسته‌اند. آنان سپس به فرارود و باختر کوچیدند و شاخه‌ای از آنان شاهنشاهی کوشان را پایه‌ریخت.

خط سیر مهاجرت یوئه‌چی‌ها

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Yuezhi," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Yuezhi&oldid=609932198 (accessed August 31, 2014).

مهاجرت‌های هندواروپاییان