باز کردن منو اصلی

با آنکه برخی یوتاب را خواهر آریوبرزن (یکی از سرداران ایرانی در دورهٔ هخامنشیان) دانسته‌اند[۱][۲]، ولی از نظر تاریخی وجود این شخص قابل اثبات نیست.

کاوه فرخ در کتاب سایه‌هایی در کویر: ایران باستان در جنگ، «یوتاب» را جنگجویی در افسانه ها می خواند:

دربارهٔ آخرین مقاومت سازمان‌یافتهٔ هخامنشیان، برخی از افسانه‌های ایرانی از درخشش جنگجوی زن ایرانی، یوتاب، خواهر آٰیوبرزن نام برده‌اند که تا مرگ سرسختانه جنگید.[۳]

در منابع اصلی نام یوتاب به عنوان خواهر آریوبرزن هخامنشی دیده نمی‌شود. نام یوتاب به عنوان خواهر آریوبرزن بعدها در زمان اشکانی برده شده است که شخصی به نام آریوبرزن که گویا پادشاه محلی آترپاتن بوده خواهری به نام یوتاب داشته است. درباره آریوبرزن و یوتاب به صورت ناآگاهانه جابجایی خاندانی و زمانی صورت گرفته است. [۴]

پانویسویرایش

  1. Mahmoud Kavir. «The End of Failures». صفحهٔ ۲۰۵. بازبینی‌شده در ۷ دی ۱۳۹۳. 
  2. «Historical Persian women». بازبینی‌شده در ۷ دی ۱۳۹۳. 
  3. Kaveh Farrokh. «Shadows in the Desert: Ancient Persia at War». صفحهٔ ۱۰۶. بازبینی‌شده در ۷ دی ۱۳۹۳. 
  4. روزنامه ستاره صبح. «گفتگو با مجید خالقیان: آریوبرزن مدافع پارسه». ۲۳ مرداد ١۳۹۶. شماره ۶۲۲، صفحه ١١. 

منابعویرایش

  • Farrokh (PhD), Dr. Kaveh (2007). Shadows in the desert: Ancient Persia at war. Osprey Publishing. ISBN 9781846031083.
  • Kavir, Mahmoud (2014). The End of Failures. Osprey Publishing. ISBN 978-1780833927.