یوسف‌آباد (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

یوسف‌آباد محله‌ای در تهران است.

یوسف‌آباد هم‌چنین ممکن است به مکان‌های زیر اشاره بدارد:

روستاها
مکان