یوم جانگ (؟ -۸۴۶,염장, 閻長)یک ژنرال ارتش شیلا بود که بخاطر کشتن جانگ بوگو معروف است. او در نهایت تحت فرمان جانگ بوگو درآمد اما بخاطر دزدی دریایی وتجارت برده توسط جانگ بوگو تنبیه شد و روابط آن‌ها به شدت بد شد و داغ بردگی بر پیشانی یوم جانگ زده شد.

یوم جانگ به وسیله جانگ بوگو به جزیره ای تبعید شد و دو سال در آنجا به سختی زندگی می‌کرد در نهایت او به طرف کیم یانگ (김양, 金陽, ۸۰۸–۸۵۷) گرایش یافت. کیم یانگ که از به قدرت رسیدن جانگ بوگو ترس داشت یوم جانگ را به کشتن جانگ بوگو ترغیب کرد. اما یوم جانگ علی رقم میل باطنی با جانگ بوگو متحد شد و برای جنگ با کیم یانگ امپراتور شیلا وارد عمل شد و در سال ۶۸۰ میلادی امپراتوری شیلا به کیم بو جین داده شد که در نهایت یوم جانگ به رئیس گارد امپراتوری منصوب شد و در سال ۶۸۳ میلادی علی رقم میل باطنی و به دستور کیم یانگ فرمانده جانگ بوگو را کشت.

منابعویرایش

^ Il-yeon: Samguk Yusa: Legends and History of the Three Kingdoms of Ancient Korea, translated by Tae-Hung Ha and Grafton K. Mintz. Book Two, page 103. Silk Pagoda (2006). ISBN 1-59654-348-5

همچنینویرایش