دودمان شیلا

پادشاهی باستانی کره‌ای

دودمان شیلا (تلفظ کره‌ای: [ɕʰil:a]) همسایه گوگوریو، باکجه و گایا و قدیمی‌ترین در میان سه امپراتوری کره (گوگوریو، باکجه، شیلا) بود. این حکومت در سال ۵۷ پیش از میلاد تأسیس شد و در سال ۹۳۵ میلادی سقوط کرد.

شیلا

신라 (新羅)
شیلا
۵۷ پ.م. – م. ۹۳۵
مهر سلطنتی شیلا
مهر سلطنتی
پیشا-شیلای پسین در ۵۷۶ م.
پیشا-شیلای پسین در ۵۷۶ م.
پایتختگیونگجو (گئومسئونگ، سپس سئورابئول)
زبان(های) رایجزبان شیلا
(بخشی از کره‌ای قدیم)
دین(ها)
آیین بودایی، کنفسیوس‌گرایی، تائوئیسم، شمن‌باوری
حکومتپادشاهی
شاه 
• ۵۷ پ.م. – ۴ م.
هیوک گئسو (اولین)
• ۵۴۰–۵۷۶
جین هئونگ
• ۶۵۴–۶۶۱
موییل
• ۶۶۱–۶۸۱
مونمو
• ۶۸۱–۶۹۲
سین مون
• ۹۲۷–۹۳۵
گیون سائه (آخرین)
تاریخ 
• تأسیس
۵۷ پ.م.
• معرفی آیین بودایی
۵۳۰
• لشکرکشی پادشاه جین هئونگ
۵۵۱–۵۸۵
۶۶۸–۹۳۵
• انتقال به گوریو
۹۳۵ م.
جمعیت
• قرن هفتم[۱]
۸۹۴٬۶۸۰
• قرن هشتم[۱]
۲٬۰۰۰٬۰۰۰
پیشین
پسین
متحدین جین‌هان
دودمان گوجوسان
گوریو
امروز بخشی از کره جنوبی
 کره شمالی
فهرست پادشاهان کره
شیلا

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- مویول ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

شیلا، در سال ۴۱۴ میلادی تسلیم گوگوریو شد و ۱۵۰ سال بعد، گایا را تصرف کرد و در سال ۶۶۰ میلادی، با کمک ۱۳۰٬۰۰۰ نیروی اعزامی تانگ که از طریق دریا به باکجه حمله کردند، شیلا با ۷۶٬۰۰۰ نیرو از خشکی باکجه را تصرف کرد، باکجه در آن زمان تنها ۴۵٬۰۰۰ نیرو داشت و ابتدا ۴۰٬۰۰۰ را به سواحل مرز دریایی خود با تانگ می‌فرستد تا با تانگ مبارزه کنند و ۵٬۰۰۰ نیرو را به فرماندهی گی‌بک، فرمانده ارشد باکجه در آن زمان را هم برای مبارزه با شیلا می‌فرستد.

فرمانده شیلا در آن زمان کیم یوشین بود که با لشکر باکجه مبارزه می‌کرد. شیلا تا سال ۶۶۸ میلادی در حال سرکوب کردن شورش‌های باکجه بود در در این سال شیلا و تانگ محل مخفیگاه تدارکات نیروهای باکجه را پیدا می‌کنند و آذوقه و مهماتشان زیاد می‌شود و در این سال پادشاه مونمو پسر موییل فرمان حمله به گوگوریو را صادر می‌کند، ترکیب نیروهای متحد، ۱۴۲٬۰۰۰ سرباز از تانگ و ۱۱۱٬۰۰۰ سرباز از شیلا بود. ارتش متحد شیلا و تانگ به راحتی گوگوریو را تصرف می‌کنند زیرا گوگوریو در آن سال ضعیف شده بود و وزیر اعظم خود (یونگسومون) را از دست داده بود. در همان سال که گوگوریو اشغال شد، ژاپن (احتمالاً همون واهی) به خونخواهی پادشاه باکجه با لشکری عظیم به شیلا حمله کرد. شیلا توانست با کمک ارتش تانگ، حمله ژاپنی‌ها را دفع کند؛ پس از پایان جنگ، امپراتور تانگ مشاور سوم خود را پیش مونمو فرستاد و از مونمو خواست سربازانش را باز بفرستد ولی مونمو به جای سربازانش سر مشاور سوم تانگ را برای گائوزونگ می‌فرستد و این آغاز وحدت شیلا بود. ۱۰۰٬۰۰۰ سرباز تانگ هم که در شیلا باقیمانده بودند قتل‌عام شده و فقط ۱۰٬۰۰۰ نفر تسلیم شدند. پس از این گائوزونگ خشمگین می‌شود و یک میلیون سرباز به شیلا فرستاد تا سر مونمو را برای او بیاورند اما شیلایی‌ها آن‌ها را در درهٔ گائنجونگ غافلگیر کرده و آنان را قتل‌عام کردند. پس از این شیلایی‌ها سال‌ها دشمن خونی تانگ بودند و جنگ‌های دویست ساله آغاز شد. مونمو بیست سال حکومت کرد و در آخر در سال ۶۸۱ م به مرگ طبیعی مرد و پس از او پسرش سین مون به تخت نشست. سین مون یازده سال بعد به دلایل نامعلوم مرد. حدود ۳۰۰ سال بعد، شیلا سقوط کرد و با سقوط این حکومت، آخرین از سه حکومت کره هم فرو پاشید. شیلا تنها پادشاهی بود که در طول دوران سلطه بر جنوب شبه جزیره، سه ملکه در دوران مختلف بر آن حکمرانی کردند، ملکه سئون دئوک (سوندوک)، ملکه جین دئوک و ملکه جینسونگ. از مهم‌ترین ژنرال‌ها و شخصیت‌های تاریخ شیلا می‌توان به کیم یوشین، چونچو و جانگ بوگو اشاره کرد. چونچو همان شاه موییل است که به همراه ملکه سئون دوک (دوکمان) و کیم یوشین، برای اتحاد سه امپراتوری کره کوشید. او به خاطر پیشتازی در وقوع اتحاد سه امپراتوری مشهور است.

آخرین شاه شیلا موییل بود که با تانگ متحد شد و با ۲۰۶٬۰۰۰ نفر به باکجه حمله کرد و با کشتن پادشاه اویجا، باکجه را تسخیر کرد. بعد از این اتفاق تمامی سرزمین کره تحت تسلط شیلا قرار گرفت و حکومتی بنام شیلای متحد به حکمرانی مونمو در تاریخ کره آغاز شد.

شیلا بعد از متحد گشتن حدود ۷۰۰م

فرهنگویرایش

تعداد قابل توجهی از مقبره‌های شیلا هنوز هم در گیونگجو، پایتخت شیلا یافت می‌شود. مقبره‌های شیلا شامل یک محفظه سنگی است که توسط یک تپه خاکی احاطه شده‌است. منطقه تاریخی اطراف گیونگجو در سال ۲۰۰۰ میلادی به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. بخش اعظم آن نیز به عنوان بخشی از پارک ملی گیونگجو محافظت می‌شود.

بازرگانان مسلمان نام «سلا» را از طریق جاده ابریشم به خارج از حوزه سنتی آسیای شرقی آوردند. جغرافیدانان جهان عرب و فارسی، از جمله ابن خردادبه، المسودی، دیماشیکی، النووری و المقریزی، سوابق مربوط به شیلا را به جا گذاشتند.

نگارخانهویرایش

فهرست پادشاهان شیلاویرایش

شماره نام امپراتور نام اصلی فرنام (لقب) دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی) پایتخت
۱ هیوک گئسو پارک هیوک کی ئوسه کیو سیوگان ۶۹ ق م - ۴ م مؤسس سلسله شیلا ۵۷ ق م - ۴ م گئومسونگ
۲ نامهائه پارک نامهائی چه آچ آهونگ ؟ - ۲۴ پسر هیوک گسو ۴–۲۴ گئومسونگ
۳ یوری پارک نوریه یوری ایساگئوم ؟ - ۵۷ پسر نامهائه ۲۴–۵۷ گئومسونگ
۴ تالهائه پارک ته آرهو آهه سه اوک ؟ - ۸۰ شوهر خواهر یوری ۵۷–۸۰ گئومسونگ
۵ پاسا پارک ساسیونگ پاسا ایساگئوم ؟ - ۱۱۲ پسر یوری ۸۰–۱۱۲ گئومسونگ
۶ جیما پارک جیما چیمی وانگ ؟ - ۱۳۴ پسر پاسا ۱۱۲–۱۳۴ گئومسونگ
۷ ایل سونگ پارک ایل سونگ ایساگئوم ؟ - ۱۵۴ پسر یوری ۱۳۴–۱۵۴ گئومسونگ
۸ آدالا باک آدالا ایساگئوم ؟ - ۱۸۴ پسر ایل سونگ ۱۵۴–۱۸۴ گئومسونگ
۹ بئول هیو پارک پوره هیوم پیور هیه او ایساگئوم ؟ - ۱۹۶ نوه تالهائه ۱۸۴–۱۹۶ گئومسونگ
۱۰ نائه‌ها باک نوهائه ایساگئوم ؟ - ۲۳۰ نوه بول هیو ۱۹۶–۲۳۰ گئومسونگ
۱۱ جوبان باک چوبون گیل جونگ ایساگئوم ؟ - ۲۴۷ پسر عموی نائه‌ها ۲۳۰–۲۴۷ گئومسونگ
۱۲ چومهائه باک چئوم هی تائه وا ایساگئوم ؟ - ۲۶۱ برادر جوبان ۲۴۷–۲۶۱ گئومسونگ
۱۳ میچو کیم میچویی آ ایساگئوم ؟ - ؟ اولین پادشاه از خانواده کیم ۲۶۲–۲۸۴ گئومسونگ
۱۴ یوریه کیم یوریه ایساگئوم ؟ - ۲۹۸ پسر جوبان ۲۸۴–۲۹۸ گئومسونگ
۱۵ گیریم کیم کیریم گیگو ؟ - ۳۱۰ برادرزاده یوریه ۲۹۸–۳۱۰ گئومسونگ
۱۶ هئول هائه کیم هه ئورهائی جین گول ؟ - ۳۵۶ نوه نائه‌ها ۳۱۰–۳۵۶ گئومسونگ
۱۷ نائمول کیم نائیمول ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۰۲ برادرزاده میچو ۳۵۶–۴۰۲ سئورابئول
۱۸ سیلسونگ کیم سیل جو ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۱۷ پسر عموی نائمول ۴۰۲–۴۱۷ سئورابئول
۱۹ نولجی کیم نولچی ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۵۸ پسر نائمول ۴۱۷–۴۵۸ سئورابئول
۲۰ جابی کیم چائه با ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۴۷۹ پسر نولجی ۴۵۸–۴۷۹ سئورابئول
۲۱ سوجی کیم سوجی ماری پیگان ایساگئوم ؟ - ۵۰۰ پسر جابی ۴۷۹–۵۰۰ سئورابئول
۲۲ جیجئونگ کیم چی دائه رو یئونگ وانگ ۴۳۷–۵۱۴ پسر برادرزاده نولجی ۵۰۰–۵۱۴ سئورابئول
۲۳ بئوپ هئونگ کیم پوفونگ یئونگ وانگ ؟ - ۵۴۰ پسر جیجئونگ ۵۱۴–۵۴۰ سئورابئول
۲۴ جین هئونگ کیم چین هی یئونگ یئونگ وانگ ۵۲۶–۵۷۶ برادرزاده بئوپ هئونگ ۵۴۰–۵۷۶ سئورابئول
۲۵ جینجی کیم چینجا یئونگ وانگ ؟ - ۵۷۹ پسر جین هئونگ ۵۷۶–۵۷۹ سئورابئول
۲۶ جینپیونگ کیم چین پی یئونگ پائک چونگ وانگ ۵۶۷–۶۳۲ برادرزاده جینجی ۵۷۹–۶۳۲ سئورابئول
۲۷ ملکه سئون دئوک کیم دو چه مان سیون دی اوک یی او وانگ ؟ - ۶۴۷ دختر جینپیونگ ۶۳۲–۶۴۷ سئورابئول
۲۸ ملکه جین دئوک کیم چیون دی اوک یی او وانگ چیون دی اوک یی او وانگ ؟ - ۶۵۴ برادرزاده جینپیونگ ۶۴۷–۶۵۴ سئورابئول
۲۹ مویول کیم چه ئون چه او تا ئه جونگ موییل یی او وانگ ۶۰۴–۶۶۱ نوه جینجی و خواهرزاده ملکه سوندوک ۶۵۴–۶۶۱ سئورابئول
شیلای متحد
۳۰ مونمو کیم بئوپ مین مونمو وانگ ۶۲۸–۶۸۱ پسر مویول ۶۶۱–۶۸۱ سئورابئول
۳۱ سینمون کیم چه آونگ می یه آونگ سینمون وانگ ؟ - ۶۹۲ پسر مونمو ۶۸۱–۶۹۲ سئورابئول
۳۲ هیوسو کیم ای گونگ هیوسو وانگ ۶۸۷–۷۰۲ پسر سینمون ۶۹۲–۷۰۲ سئورابئول
۳۳ سونگدوک کیم گیم سونگ ووک سه آونگ دوک وانگ ؟ - ۷۳۷ پسر سینمون ۷۰۲–۷۳۷ سئورابئول
۳۴ هیوسونگ کیم سه آونگ گی یه اوم هیوسونگ وانگ ؟ - ۷۴۲ پسر سونگدوک ۷۳۷–۷۴۲ سئورابئول
۳۵ گیونگدوک کیم هیو نی یه آونگ گیونگدوک وانگ ؟ - ۷۶۵ پسر سونگدوک ۷۴۲–۷۶۵ سئورابئول
۳۶ هیه گونگ کیم گه اون آن هیه گونگ وانگ ۷۵۸–۷۸۰ پسر گیونگدوک ۷۶۵–۷۸۰ سئورابئول
۳۷ سوندوک کیم یانگ سانگ سیون دی اوک وانگ ؟ - ۷۸۵ خواهرزاده گیونگدوک ۷۸۰–۷۸۵ سئورابئول
۳۸ وون سونگ کیم گیونگ سین وون سونگ وانگ ؟ - ۷۹۸ از نسل نائمول ۷۸۵–۷۹۸ سئورابئول
۳۹ سوسونگ کیم جون آونگ سوسونگ وانگ ؟ - ۸۰۰ نوه وون سونگ ۷۹۸–۸۰۰ سئورابئول
۴۰ آجانگ کیم چیونگ میونگ جانگ هیه آئه جانگ وانگ ۷۸۸–۸۰۹ پسر سوسونگ ۸۰۰–۸۰۹ سئورابئول
۴۱ هوندوک کیم ای یون سی یه آونگ هوندوک وانگ ؟ - ۸۲۶ برادر سوسونگ ۸۰۹–۸۲۶ سئورابئول
۴۲ هونگدوک کیم گی یئونگ هیه هونگ دئوک وانگ ۷۷۷–۸۳۶ برادر هوندوک و سوسونگ ۸۲۶–۸۳۶ سئورابئول
۴۳ هوی گانگ کیم جه ریونگ جیونگ هوی گانگ وانگ ؟ - ۸۳۸ پسر نوه وون سونگ ۸۳۶–۸۳۸ سئورابئول
۴۴ مینائه کیم می یئونگ مینائه وانگ ۸۱۷–۸۳۹ برادرزاده هونگدوک، هوندوک و سوسونگ ۸۳۸–۸۳۹ سئورابئول
۴۵ سینمو کیم آجینگ سینمو وانگ ؟ - ۸۳۹ پسر عموی هوی گانگ ۸۳۹ سئورابئول
۴۶ مونسونگ کیم گیونگ ای یانگ مونسونگ وانگ ؟ - ۸۵۷ پسر سینمو ۸۳۹–۸۵۷ سئورابئول
۴۷ هونان کیم ای جیونگ گیگ ای چیونگ هه او نان وانگ ؟ - ۸۶۱ برادر سینمو ۸۵۷–۸۶۱ سئورابئول
۴۸ گیونگ مون کیم آنگ ری یه اوم گیونگ مون وانگ ۸۴۱–۸۷۵ نوه هوی گانگ ۸۶۱–۸۷۵ سئورابئول
۴۹ هونگانگ کیم چیون هیون گانگ وانگ ۸۶۱–۸۸۶ پسر گیونگ مون ۸۷۵–۸۸۶ سئورابئول
۵۰ جونگ گانگ کیم هوآگانگ جیونگ گانگ وانگ ۸۶۳–۸۸۷ پسر گیونگ مون ۸۸۶–۸۸۷ سئورابئول
۵۱ ملکه جینسونگ کیم مان وون جین سئونگ وانگ ۸۶۵–۸۹۷ دختر گیونگ مون ۸۸۷–۸۹۷ گیونگجو
۵۲ هیوگونگ کیم یو هی یئو گونگ وانگ ۸۸۳–۹۱۲ پسر هونگانگ ۸۹۷–۹۱۲ گیونگجو
۵۳ سیندوک باک گیونگ هیه سیندوک وانگ ؟ - ۹۱۷ از نسل آدالا و شوهر خواهر هیوگونگ ۹۱۲–۹۱۷ گیونگجو
۵۴ گیونگ میونگ باک سئونگ یئونگ گیونگ میونگ وانگ ؟ - ۹۲۴ پسر سیندوک ۹۱۷–۹۲۴ گیونگجو
۵۵ گیون گائه باک وی یئونگ گیون گائه وانگ ؟ - ۹۲۷ پسر سیندوک ۹۲۴–۹۲۷ گیونگجو
۵۶ گیونگسون کیم پو گیونگسون وانگ ۸۹۷–۹۷۸ خواهرزاده هیوگونگ ۹۲۷–۹۳۵ گیونگجو

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ 박용운 (1996). 고려시대 개경연구 147~156쪽.