یونس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

یونُس در دو مورد به کار می‌رود: