یکای هاونسفیلد

یکای هاونسفیلد یا واحد هاونسفیلد یا شماره‌های سی تی (به انگلیسی: Hounsfield units) واحدیست که در مقطع نگاری کامپیوتری مورد استفاده قرار می‌گیرد، و با HU نشان داده می‌شود.

این یکا به افتخار گودفری هاونسفیلد نام‌گذاری گردیده.

تعریفویرایش

بر طبق تعریف، شماره‌های سی تی ضرایبی هستند که به سیستم رایانه متصل به یک سی تی اسکن اجازه می‌دهند داده‌ها به صورت یک تصویر با جدول خاکستری و بر طبق رابطهٔ ذیل[۱] محاسبه و نمایش داده شود:

 

که در اینجا:

  • K ضریب بزرگسازی بوده و در واحدهای فعلی سی تی، ارزش برابر 1000 دارد
  •   ضریب تخفیف خطی آب
  •   ضریب تخفیف خطی پیکسل است.

نمونه HU برای چند نوع مادهویرایش

ماده HU
هوا ۱۰۰۰-
چربی ۱۲۰-
آب ۰
ماهیچه ۴۰+
استخوان ۴۰۰ یا بیشتر

منابعویرایش

  1. فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن. ترجمه دکتر بهمن محتشمی. مرکز پخش اشارت. p.312