یی‌جین‌آشی(이진아시왕)اولین فرمانروای دی گایا بود. در مورد زمان دقیق تولد او اطلاعات دقیقی در دست نیست او بنا به روایات یکی از شش پادشاهی است که از درون تخم مرغی به دنیا آمده است. او برادر پادشاه سورو بنیانگذار گیم گوان گایا بود که این دو با اتحاد با یکدیگر اتحادیه گایا را پایه‌گذاری کردند.[۱]

یی‌جین‌آشی
هانگول
이진아시왕
هانجا
伊珍阿豉王
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهIjinashi-wang
مک‌کیون–ریشاورIjinashi-wang

فرمانروایی دی گایا

ویرایش

بنیانگذاران دی گایا یی‌جین‌آشی و هائوتئوم هستند. حکومت دی گایا ۵۲۰ سال برقرار بود این فرمانروایی از حکومت یی‌جین‌آشی آغاز شد و پس از او ۱۵ پادشاه دیگر نیز حکومت کردند که آخرین آنها دوسئوی جی بود. از ۱۶ فرمانروای دی گایا فقط ۵ تن از آنها مطرح هستند. که اولین آنها یی‌جین‌آشی پادشاه نهم ینوئ و پادشاهان بعدی دوسئوی جی و پادشاه حاجی هستند.[۲] یی‌جین‌آشی جانگسانگ بوک را به عنوان مقر فرمانروایی دی گایا انتخاب کرد. او با دختری به نام بودل (버들)ازدواج کرد و اولین پسرش را به عنوان جانشین خود و دومین حاکم دی گایا برگزید.[۳] دی گایا پس از ۵۲۰ سال در سال ۵۶۲ میلادی در زمان پادشاهی امپراتور حاجی از ارتش شیلا شکست خورد و فرمانروا حاجی سقوط کرد.[۴]

منابع

ویرایش
  1. (کره‌ای) cyber museum of daegaya بایگانی‌شده در ۴ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine at Korea
  2. «Gaya confedracy». newworld encyclopedia.
  3. «이진아시». encyciopedia of korean culture.
  4. «Tae Kaya/ Great Kaya».