دهه ۱۰۴۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۱۰۴۹ (پیش از میلاد))

دهه ۱۰۴۰ (پیش از میلاد) صد و چهارمین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۱۰  ۱۰۲۰  ۱۰۳۰  ۱۰۴۰  ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰ 
سال: ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

  • داوود : پیامبر و دومین پادشاه اسرائیل .

درگذشتگانویرایش