۱۱۶۸ (قمری)

۱۱۶۸ (قمری)، هزار و صد و شصت و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هجدهم اکتبر سال ۱۷۵۴ میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰  ۱۱۷۰  ۱۱۸۰  ۱۱۹۰ 

سال: ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ - ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش