۱۲۹۲ (قمری)، هزار و دویست و نود و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم فوریه سال ۱۸۷۵ میلادی است.

سده: سده ۱۲۹ - سده ۱۳۰ - سده ۱۳۱
دهه: ۱۲۸۹۰  ۱۲۹۰۰  ۱۲۹۱۰  ۱۲۹۲۰  ۱۲۹۳۰  ۱۲۹۴۰  ۱۲۹۵۰ 

سال: ۱۲۹۲۰ ۱۲۹۲۱ ۱۲۹۲۲ - ۱۲۹۲۳ - ۱۲۹۲۴ ۱۲۹۲۵ ۱۲۹۲۶

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

درگذشت‌ها ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش