۱۳ ژوئن صد و شصت و چهارمین (در سال‌های کبیسه صد و شصت و پنجمین) روز سال در گاه‌شماری میلادی است. ۲۰۱ روز تا پایان سال باقی‌است.

رویدادها

ویرایش

زادروزها

ویرایش

درگذشت‌ها

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش