۱۳ ژوئن صد و شصت و چهارمین (در سال‌های کبیسه صد و شصت و پنجمین) روز سال در گاه‌شماری میلادی است. ۲۰۱ روز تا پایان سال باقی‌است.

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

درگذشت‌ها ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش