۱۴۲ (قمری)

۱۴۲ (قمری)، صد و چهل و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هشتم مه سال ۷۵۹ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۱۱۰  ۱۲۰  ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰  ۱۶۰  ۱۷۰ 

سال: ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش