۱۹۸ (قمری)

۱۹۸ (قمری)، صد و نود و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پنجم سپتامبر سال ۸۱۳ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۱۶۰  ۱۷۰  ۱۸۰  ۱۹۰  ۲۰۰  ۲۱۰  ۲۲۰ 

سال: ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱

رویدادهاویرایش

فتح بغداد به دست مأمون به کمک طاهر بن حسین و فضل بن سهل

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش