۲۰۵ (قمری)، دویست و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم ژوئن سال ۸۲۰ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۱۷۰  ۱۸۰  ۱۹۰  ۲۰۰  ۲۱۰  ۲۲۰  ۲۳۰ 

سال: ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش