۲۳۰ (قمری)

سال هجری قمری

۲۳۰ (قمری)، دویست و سی‌امین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و دوم سپتامبر سال ۸۴۴ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۰۰  ۲۱۰  ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰ 

سال: ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش