۲۷۳ (قمری)

۲۷۳ (قمری)، دویست و هفتاد و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم ژوئن سال ۸۸۶ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰  ۲۹۰  ۳۰۰ 

سال: ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش