۴۴ (قمری)، چهل و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم آوریل سال ۶۶۴ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰ 

سال: ۴۱ ۴۲ ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ ۴۶ ۴۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش