۴۵۹ (خورشیدی)

سال ۴۵۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۴۵۹ چهارصد و پنجاه و نهمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰ 

سال: ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲
۴۵۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۰۸۰ – ۱٬۰۸۱
هجری قمری ۴۷۲ – ۴۷۳
گاه‌شماری گرگوری 1080
MLXXX
از تاریخ پیدایش رم ۱٬۸۳۳
گاه‌شماری ارمنی ۳۸۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۷۶۴ – -۷۶۳
گاه‌شماری بربری ۲٬۰۳۰
گاه‌شماری بودایی ۱٬۶۲۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۴۴۲
گاه‌شماری رومی ۶٬۵۸۸ – ۶٬۵۸۹
گاهشماری مازندرانی ۵۹۱ – ۵۹۲
گاه‌شماری قبطی ۷۹۶ – ۷۹۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۰۷۲ – ۱٬۰۷۳
سال عبری ۴٬۸۴۰ ۴٬۸۴۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۱۳۵ – ۱٬۱۳۶
 - ساکا سموت ۱٬۰۰۲ – ۱٬۰۰۳
 - کالی یوگا ۴٬۱۸۱ – ۴٬۱۸۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۰۸۰
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۴۱۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۱٬۶۲۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش