۵۳۹ (خورشیدی)

سال ۵۳۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۵۳۹ پانصد و سی و نهمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰ 

سال: ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲
۵۳۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۱۶۰ – ۱٬۱۶۱
هجری قمری ۵۵۴ – ۵۵۵
گاه‌شماری گرگوری 1160
MCLX
از تاریخ پیدایش رم ۱٬۹۱۳
گاه‌شماری ارمنی ۴۶۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۶۸۴ – -۶۸۳
گاه‌شماری بربری ۲٬۱۱۰
گاه‌شماری بودایی ۱٬۷۰۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۵۲۲
گاه‌شماری رومی ۶٬۶۶۸ – ۶٬۶۶۹
گاهشماری مازندرانی ۶۷۱ – ۶۷۲
گاه‌شماری قبطی ۸۷۶ – ۸۷۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۱۵۲ – ۱٬۱۵۳
سال عبری ۴٬۹۲۰ ۴٬۹۲۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۲۱۵ – ۱٬۲۱۶
 - ساکا سموت ۱٬۰۸۲ – ۱٬۰۸۳
 - کالی یوگا ۴٬۲۶۱ – ۴٬۲۶۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۱۶۰
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۴۹۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۱٬۷۰۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش