باز کردن منو اصلی

۵۴۴ (خورشیدی)

سال ۵۴۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۵۴۴ پانصد و چهل و چهارمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰ 

سال: ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷
۵۴۴ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۱۶۵ – ۱٬۱۶۶
هجری قمری ۵۶۰ – ۵۶۱
گاه‌شماری گرگوری 1165
MCLXV
از تاریخ پیدایش رم ۱٬۹۱۸
گاه‌شماری ارمنی ۴۷۴
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۶۷۹ – -۶۷۸
گاه‌شماری بربری ۲٬۱۱۵
گاه‌شماری بودایی ۱٬۷۰۹
گاه‌شماری برمه‌ای ۵۲۷
گاه‌شماری رومی ۶٬۶۷۳ – ۶٬۶۷۴
گاهشماری مازندرانی ۶۷۶ – ۶۷۷
گاه‌شماری قبطی ۸۸۱ – ۸۸۲
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۱۵۷ – ۱٬۱۵۸
سال عبری ۴٬۹۲۵ ۴٬۹۲۶
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۲۲۰ – ۱٬۲۲۱
 - ساکا سموت ۱٬۰۸۷ – ۱٬۰۸۸
 - کالی یوگا ۴٬۲۶۶ – ۴٬۲۶۷
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۱۶۵
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۴۹۸
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۱٬۷۰۸

محتویات

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش