باز کردن منو اصلی

۵۷۱ (خورشیدی)

سال ۵۷۱ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۵۷۱ پانصد و هفتادمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰  ۵۹۰  ۶۰۰ 

سال: ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴
۵۷۱ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۱۹۲ – ۱٬۱۹۳
هجری قمری ۵۸۷ – ۵۸۸
گاه‌شماری گرگوری 1192
MCXCII
از تاریخ پیدایش رم ۱٬۹۴۵
گاه‌شماری ارمنی ۵۰۱
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۶۵۲ – -۶۵۱
گاه‌شماری بربری ۲٬۱۴۲
گاه‌شماری بودایی ۱٬۷۳۶
گاه‌شماری برمه‌ای ۵۵۴
گاه‌شماری رومی ۶٬۷۰۰ – ۶٬۷۰۱
گاهشماری مازندرانی ۷۰۳ – ۷۰۴
گاه‌شماری قبطی ۹۰۸ – ۹۰۹
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۱۸۴ – ۱٬۱۸۵
سال عبری ۴٬۹۵۲ ۴٬۹۵۳
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۲۴۷ – ۱٬۲۴۸
 - ساکا سموت ۱٬۱۱۴ – ۱٬۱۱۵
 - کالی یوگا ۴٬۲۹۳ – ۴٬۲۹۴
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۱۹۲
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۵۲۵
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۱٬۷۳۵

محتویات

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش