۷۷۲ (خورشیدی)

سال ۷۷۲ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۷۷۲ هفتصد و هفتاد و دومین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۷ - سده ۸ - سده ۹
دهه: ۷۴۰  ۷۵۰  ۷۶۰  ۷۷۰  ۷۸۰  ۷۹۰  ۸۰۰ 

سال: ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵
۷۷۲ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۳۹۳ – ۱٬۳۹۴
هجری قمری ۷۹۵ – ۷۹۶
گاه‌شماری گرگوری 1393
MCCCXCIII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۱۴۶
گاه‌شماری ارمنی ۷۰۲
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۴۵۱ – -۴۵۰
گاه‌شماری بربری ۲٬۳۴۳
گاه‌شماری بودایی ۱٬۹۳۷
گاه‌شماری برمه‌ای ۷۵۵
گاه‌شماری رومی ۶٬۹۰۱ – ۶٬۹۰۲
گاهشماری مازندرانی ۹۰۴ – ۹۰۵
گاه‌شماری قبطی ۱٬۱۰۹ – ۱٬۱۱۰
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۳۸۵ – ۱٬۳۸۶
سال عبری ۵٬۱۵۳ ۵٬۱۵۴
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۴۴۸ – ۱٬۴۴۹
 - ساکا سموت ۱٬۳۱۵ – ۱٬۳۱۶
 - کالی یوگا ۴٬۴۹۴ – ۴٬۴۹۵
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۳۹۳
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۷۲۶
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۱٬۹۳۶

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش