ATC code B06 سایر عوامل خونی زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه B06 جزوی از گروه آناتومیک B خون و اُرگان‌های خون‌ساز است.[۱]

کدهای ATC
B خون و ارگان‌های خون‌ساز
B01 عوامل ضد انعقاد
B02 داروهای ضد خونریزی
B03 فراورده‌های درمان کم‌خونی
B05 جایگزین‌های خون و محلول‌های پرفیوژن
B06 سایر عوامل خونی

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QB06.[۲]

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

B06A سایر عوامل خونی ویرایش

B06AA آنزیم‌ها ویرایش

B06AA02 فیبرینولیزین and دئوکسی‌ریبونوکلئاز
B06AA03 هیالورونیداز
B06AA04 کیموتریپسین
B06AA07 تریپسین
B06AA10 دئوکسی‌ریبونوکلئاز
B06AA55 استرپتوکیناز, combinations

سایر محصولات خونی ویرایش

B06AB01 هماتین

B06AC Drugs used in hereditary angioedema ویرایش

B06AC01 بازدارنده C1, plasma derived
B06AC02 ایکاتیبانت
B06AC03 Ecallantide
B06AC04 بازدارنده C1

منابع ویرایش

  1. "ATC/DDD Index 2017: code B06". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QB06". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.