ATC code B03 فراورده‌های درمان کم‌خونی زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه B03 جزوی از گروه آناتومیک B خون و اُرگان‌های خون‌ساز است.[۱]

کدهای ATC
B خون و ارگان‌های خون‌ساز
B01 عوامل ضد انعقاد
B02 داروهای ضد خونریزی
B03 فراورده‌های درمان کم‌خونی
B05 جایگزین‌های خون و محلول‌های پرفیوژن
B06 سایر عوامل خونی

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QB03.[۲] کدهای ATCvet که فاقد کدهای انسانی متناظر ATC هستند، در فهرست ذیل با حرف آغازین Q ذکر شده‌اند.

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

B03A فراورده‌های آهن ویرایش

B03AA Iron bivalent, oral preparations ویرایش

B03AA01 Ferrous glycine sulfate
B03AA02 آهن (II) فومارات
B03AA03 گلوکونات آهن (II)
B03AA04 سیدریت
B03AA05 کلرید آهن (II)
B03AA06 Ferrous succinate
B03AA07 آهن(II) سولفات
B03AA08 Ferrous tartrate
B03AA09 Ferrous aspartate
B03AA10 Ferrous ascorbate
B03AA11 Ferrous iodine

B03AB Iron trivalent, oral preparations ویرایش

B03AB01 Ferric sodium citrate
B03AB02 Saccharated iron oxide
B03AB03 Sodium feredetate
B03AB04 آهن (III) اکسید-هیدروکسید
B03AB05 Ferric oxide polymaltose complexes
B03AB07 Chondroitin sulfate-iron complex
B03AB08 Ferric acetyl transferrin
B03AB09 Ferric proteinsuccinylate
B03AB10 Ferric maltol
QB03AB90 Iron dextran complexes

B03AC Iron, parenteral preparations ویرایش

B03AD Iron in combination with folic acid ویرایش

B03AD01 Ferrous amino acid complex
B03AD02 آهن (II) فومارات
B03AD03 آهن(II) سولفات
B03AD04 Ferric oxide polymaltose complexes

B03AE Iron in other combinations ویرایش

B03AE01 Iron, vitamin B12 and اسید فولیک
B03AE02 Iron, مولتی ویتامینs and folic acid
B03AE03 Iron and multivitamins
B03AE04 Iron, multivitamins and کانیs
B03AE10 Various combinations

B03B Vitamin B12 and اسید فولیک ویرایش

B03BA Vitamin B12 (cyanocobalamin and analogues) ویرایش

B03BA01 سیانوکبالامین
B03BA02 Cyanocobalamin tannin complex
B03BA03 هیدروکسوکبالامین
B03BA04 آدنوسیل‌کبالامین
B03BA05 متیل‌کبالامین
B03BA51 Cyanocobalamin, combinations
B03BA53 Hydroxocobalamin, combinations

B03BB Folic acid and derivatives ویرایش

B03BB01 اسید فولیک
B03BB51 Folic acid, combinations

B03X Other کم‌خونی preparations ویرایش

B03XA Other antianemic preparations ویرایش

B03XA01 اریتروپوئیتین
B03XA02 Darbepoetin alfa
B03XA03 Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta
B03XA04 Peginesatide

منابع ویرایش

  1. "ATC/DDD Index 2017: code B03". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QB03". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.