CDF

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

CDF در معانی زیر کاربرد دارد: