clear

(تغییرمسیر از Clear (یونیکس))

clear فرمانی در یونیکس و شبه‌یونیکس برای پاک کردن صفحه خط فرمان است. cls فرمانی مشابه در DOS است.

اجرای فرمان clear در خط فرمان و پاک شدن صفحه، در uxterm.

جستارهای وابسته

پیوند به بیرون