ایمونوگلوبولین ام

(تغییرمسیر از IgM)

ایمونوگلوبولین ام (به اختصار IgM)، یکی از زیرگونه‌های پادتن در پستانداران است. این پادتن‌ها پس از تماس با آنتی‌ژن، اولین پادتن‌هایی هستند که در بدن ساخته می‌شوند و توسط لنفوسیت‌های فعال و پلاسماسل‌ها تولید می‌شوند.

هر پادتن به یک آنتی‌ژن مخصوص متصل می‌شود. مثل اثر متقابل قفل و کلید
IgM (Immunoglobulin M) antibody molecule consisting of 5 base units.
1: Base unit.
2: Heavy chains.
3: Light chains.
4: J chain.
5: Intermolecular disulfide bonds.
IgM scheme. Heavy chains are blue; light chains are yellow.

تقسیم‌بندیویرایش

پادتن‌ها بر اساس خواص فیزیکی، شیمیایی و ایمونولوژیکی تقسیم‌بندی می‌شوند:

  1. ایمونوگلوبولین ای
  2. ایمونوگلوبولین دی
  3. ایمونوگلوبولین ئی
  4. ایمونوگلوبولین ام
  5. ایمونوگلوبولین جی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

دانشنامه رشد[پیوند مرده].

  • واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی