SEX

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

SEX در معانی زیر کاربرد دارد: