USC

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

USC در معانی زیر کاربرد دارد: