XL

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

XL در معانی زیر کاربرد دارد: