آتالوس فیلومتر

آتالوس فیلومتر سیاستمدار و دانشمند یونان باستان که در ۱۷۱ ق م زاده شد، و از ۱۳۸ تا به هنگام مرگش در ۱۳۳ شاه پرگامون بود.

نگاره‌ای از سردیس آتالوس فیلومتر - ۲۰۰۷

آتالوس به تحصیل گیاه‌شناسی و کشاورزی پرداخت. رساله‌ای از وی دربارهٴ کشاورزی مورد استفادهٴ وارو، کولوملا و پلینی قرار گرفت. او مخصوصاً (به دلایل عملی) به گیاهان سمی علاقه‌مند بود، زهرهایی تهیه کرد و به آزمایش آنها پرداخت.

منابع ویرایش

  • سارتن، جرج. مقدمه بر تاریخ علم. ترجمهٔ غلامحسین صدری افشار. انتشارات علمی و فرهنگی. ص. ۲۱۱.