آخوند (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

آخوند از القاب روحانیون شیعی است که می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره داشته باشد:

افرادویرایش