آخیرو، یا آنخیرهو، یا آنخینو (که احتمالاً تلفظ اشتباه آخیرو است)، در اساطیر یونانی یک نیاد، یکی از دختران خدای رود، نیلوس است. او همچنین همسر بلوس، و از این طریق مادر ایژیپتوس و دانائوس و به روایتی، سفیوس پادشاه اتیوپیا و فینئوس است. مشهور است که او علاوه بر این، شریک سیتون، پسر آرس، بود و برای او دو دختر به نامهای پالن و روتیا به دنیا آورد. نام دو شهر اساطیری از نام‌های این دختران گرفته شده است.

نقاشی از آخیرو، یا آنخیرهو

منابع

ویرایش