نیلوس (اسطوره)

(تغییرمسیر از نیلوس (اسطوره‌شناسی))

در اساطیر یونانی، نیلوس پسر اوکئانوس و تتیس است. او، خود خدای رود نیل و پدر فرزندان بسیاری بود که از آن جمله می‌توان به ممفیس (همسر اپافوس، شاه مصر، و مادر لیبیا)، و نیز پسری به نام نیلوس آنخممفیس (پدر آنچینوئه و تلفاسا) اشاره کرد.

اساطیر یونان باستان
نیلوس
جنسیت: مذکر
پدر: اوکئانوس
مادر: تتیس
موضوع‌های اساطیر یونان باستان

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

نوهٔ او، لیبیا، مادر بلوس و آگنور بود. این پسران بعدها به ترتیب با آنچینوئه و تلفاسا، دو دختر نیلوس آنخممفیس، ازدواج کردند. دیگر فرزندان او، چیون، آنیپ، (و احتمالاً) کالیادن و پُلیکسو بودند.

اهمیت نیلوس، صرفنظر از اینکه نماد رود نیل بود، در اساطیر یونانی بسیار ناچیز است. احتمالاً اگر او یک خدای مصری می‌بود، اهمیت به مراتب بیشتری پیدا می‌کرد.

منابع ویرایش