ایژیپتوس یا آجیپتوس (به یونانی: Αἴγυπτος, Aígyptos) بر اساس اساطیر یونانی، از نوادگان ندیمهٔ حیفر، یو، و بلوس بود. او در مصر مقام شاهی داشت. ایژیپتوس صاحب پنجاه پسر شد که چهل و نه نفر از آنها به دست چهل و نه دختر برادر دوقلویش، دانائوس، در شب عروسیشان به قتل رسیدند.

دانائوس تمایلی به ازدواج دخترانش با برادرزادگان خود نداشت؛ بنابراین همراه آنها به آرگوس گریخت. او تنها زمانی که ایژیپتوس به همراه پنجاه پسر خود برای محافظت از آرگوس به آنجا رفته بود، به این ازدواج رضایت داد. با این وجود، به دختران خود دستور داد تا شوهرانشان را در اوّلین شب ازدواج بکشند. تمامی دختران او چنین کردند، به جز هایپرمنیسترا که شوهر خود، لینسئوس، را به این دلیل که خواسته‌اش مبنی بر باکره ماندن را محترم شمرده بود، نکشت. دانائیدها سر شوهران به قتل رسیدهٔ خود را در لرنا، و بدن‌هایشان را در خارج از شهر دفن کردند، تا به دستور زئوس و توسط آتنا و هرمس، گناهانشان تطهیر شود. دانائوس از بی‌اعتنایی دخترش به دستور خود، خشمگین شد و او را به محکمهٔ آرگوس کشاند. لینسئوس، عموی خود را به انتقام قتل برادرانش کشت و به همراه هایپرمنیسترا سلسلهٔ دِنِید را در آرگوس بنیان نهاد.

شجره‌نامه آخایوس در اسطوره‌شناسی یونان ویرایش

منابع ویرایش