آدراستوس Adrastus، در اسطوره‌های یونان، پسر تالائوس (پادشاه آرگوس) و لوسیماناخه است.

اساطیر یونان باستان
آدراستوس
فرانسوی: آدراستوس
جنسیت: مذکر
پدر: تالائوس
مادر: لوسیماناخه
فرزندان: آیکیالئوس
وابستگان: نوه پولوبوس و پدربزرگ دیومدس (2)
موضوع‌های اساطیر یونان باستان

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

پس از کشته شدن پدر به پدربزرگ مادریش، پولوبوس پناه برد. پولوبوس او را وارث خود کرد و آدراستوس پادشاه سیکوئون شد و آرگوس را نیز پس گرفت. او جزو «مخالفان هفت‌گانهٔ تب» بود.[۱]

طرح‌نگاره‌ای از «مخالفان هفت‌گانهٔ تب» - ۱۸۷۹

آدراستوس در جنگ با تب شکست خورد و گریخت. ده سال بعد رهبری ایپگون‌ها، فرزندان مخالفان هفت‌گانه را به عهده گرفت و این بار پیروز گشت اما در این نبرد فرزند وی آیکیالئوس کشته‌شد و او از غم مرگ فرزند جان‌داد و پس از او نوه‌اش «دیومدس دوم»، شاه آرگوس شد.

پانویس

ویرایش
  1. ویل دورانت،۴۹

منابع

ویرایش
  • دورانت، ویل (۱۳۷۸تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم)، ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران، به کوشش سرویراستار، محمود مصاحب.، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک ۹۶۴-۴۴۵-۰۰۱-۹
  • گریمال، پیر، فرهنگ اساطیر یونان و رم، ترجمهٔ احمد بهمنش، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

جستارهای وابسته

ویرایش