آدونائیک (Adûnaic) یا زبان مردمان غرب یک زبان خیالی از مجموعه نوشته‌های جی. آر. آر. تالکین است. سخنوران این زبان، انسان‌های نومنور در دورهٔ دوم بودند.

آدونائیک
ساخته‌شده توسطجی. آر. آر. تالکین
تنظیم و استفادهسرزمین میانی
هدف
منابعزبان فراساخته، اما مرتبط با دیگر زبان‌های ایجادشده توسط جی. آر. آر. تالکین
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹هیچ کدام (mis)
گلاتولوگهیچ کدام

شمار واژه‌هایی که اصالتاً مال زبان آدونائیک باشند بسیار اندک است و بیشتر به نام‌ها اختصاص دارد این زبان در میان بسیاری از مردمان سرزمین میانی به عنوان زبان میانجی بود.[۱]

منابع ویرایش

  1. Solopova, Elizabeth (2009), Languages, Myths and History: An Introduction to the Linguistic and Literary Background of J.R.R. Tolkien's Fiction, New York City: North Landing Books, p. 70, 84, ISBN 0-9816607-1-1