تالیسکا (Taliska) زبانی فراساخته توسط جی. آر. آر. تالکین است و یکی از چندین زبانی است که در سرزمین میانی با آن صحبت می‌شد. این زبان در دورهٔ دوم سخنور داشت. پایهٔ تالیسکا، زبان گوتیک است.[۱]

تالیسکا
ساخته‌شده توسطجی. آر. آر. تالکین
تنظیم و استفادهسرزمین میانی
هدف
زبان فراساخته
منابعزبان فراساخته اما مرتبط با دیگر زبان‌های ایجادشده توسط جی. آر. آر. تالکین
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹هیچ کدام (mis)
گلاتولوگهیچ کدام

تالیسکا زبانی بود که نخستین بار توسط انسان‌های خاندان بئور و هادور صحبت می‌شد. بعدها آدونائیک زبان نومنور جایگزین تالیسکا شد. در داستان ارباب حلقه‌ها تالکین ابتدا این نظر را داشت که زبان مردمان روهان که به انگلیسی باستان صحبت می‌کردند، زبان تالیسکا باشد.

منابع ویرایش

  1. J.R.R. Tolkien, "The Comparative Tables", Parma Eldalamberon 19, p. 22