ISO 639-3 یا ایزو ۶۳۹-۳ رده سوم استانداردهای ایزو ۶۳۹ است که برای نامگذاری اختصاری زبان‌های شناخته شده بکار گرفته می‌شود. کلیه کدهای زبانی در این رده از سه نویسه تشکیل شده‌اند.

ایزو۳-۶۳۹

مثال ویرایش

زبان 639-1 639-2 (B/T) 639-3
نوع
639-3
کد
زبان انگلیسی en eng اختصاصی eng
زبان آلمانی de ger/deu اختصاصی deu
زبان عربی ar ara کلی ara
اختصاصی arb + دیگران
مین نان اختصاصی nan

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش