آزادراه ۹ (ایران)

جاده اختصاصی استانی ایران

آزادراه ۹، آزادراهی در مرکز ایران واقع در استان اصفهان است. این آزادراه حدود ۳۲ کیلومتر درازا دارد و بلوار کاوه را به جادهٔ ۶۵ متصل می‌کند.

IRN-Fwy 9.svg
IRN-EN-Fwy 9.svg
Freeway in Iran.svg

آزادراه 9
Mo'allem FW
اطلاعات مسیر
طول:۳۲ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:Northern شاهین‌شهر، استان اصفهان
AB-Kreuz-blaugrün.svgIran First Level Road 65.pngجادهٔ ۶۵ (ایران)
به:اصفهان، استان اصفهان
AB-Kreuz-blaugrün.svgAvenue in Iran.jpg Kaveh Boulevard
Avenue in Iran.jpg Taksirani Boulevard
موقعیت
استان‌ها:استان اصفهان
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها