آستروسیتوز

آستروسیتوز (انگلیسی: Astrocytosis‎) یا آستروگلیوز یا اختریاختگی، به افزایش غیرطبیعی تعداد آستروسیت‌ها به دلیل تباهی یاخته عصبی جانبی، درنتیجهٔ آسیب دستگاه عصبی مرکزی، سکته مغزی، ایسکمی، عفونت، خودایمنی یا بیماری‌های نابودکنندهٔ دستگاه عصبی گفته می‌شود.

آستروسیتوز
Reactive astrocytes - lfb - high mag.jpg
شکل‌گیری اختریاختگی پس از آسیب دستگاه مرکزی عصبی
Anatomical terminology

منابعویرایش