آفرینش

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آفرینش ممکن است اشاره به مفاهیم زیر داشته باشد:

دین، فلسفه، عرفان و اسطوره

ویرایش

دانش و فناوری

ویرایش

هنر و ادبیات

ویرایش
  • برای فیلم تولید شده در سال ۲۰۰۹ دربارهٔ داروین به آفرینش (فیلم) مراجعه کنید.
  • برای کتاب نوشته شده توسط گور ویدال به آفرینش (رمان) مراجعه کنید.

رسانه

ویرایش