آفرینش

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آفرینش ممکن است اشاره به مفاهیم زیر داشته باشد:

دین، فلسفه، عرفان و اسطورهویرایش

دانش و فناوریویرایش

هنر و ادبیاتویرایش

  • برای فیلم تولید شده در سال ۲۰۰۹ دربارهٔ داروین به آفرینش (فیلم) مراجعه کنید.
  • برای کتاب نوشته شده توسط گور ویدال به آفرینش (رمان) مراجعه کنید.

رسانهویرایش