آلامان‌ها

(تغییرمسیر از آلامانی)

آلامان‌ها (به لاتین: Alamanni, Alamani یا Alemanni) اتحادیه‌ای از قبیله‌های ژرمن سوئبی در راین بالا بود.

قلمرو آلامان‌ها و مکان نبردهای آنان با رومیان میان سده‌های سوم تا ششم میلادی

نخستین یادکرد از ایشان در تاریخ به ۲۱۳ میلادی و نوشته‌های رومیان بازمی‌گردد، آلامان‌ها در ۲۶۰ میلادی آگری دکوماتس را تصرف نمودند و سپس قلمرو آن را تا آلزاس کنونی و شمال سوئیس گستردند. آنان در مرزهایشان استفاده از زبان آلمانی را رواج‌دادند. در ۴۹۶ میلادی، کلوویس یکم پادشاه فرانک‌ها آلامان‌ها را شکست‌داد، آلامان‌ها به اتحادیهٔ فرانک‌ها پیوستند و بخشی از مردمان این پادشاهی شدند. برجسته‌ترین میراث آلامان‌ها، نام کشور آلمان در زبان‌ فرانسوی است که بعدها به زبانهای گوناگون -از جمله فارسی- راه یافت.

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors، "Alemanni،" Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alemanni&oldid=527112590 (accessed December 13, 2012).