ترکیبات آلیفاتیک

(تغییرمسیر از آلیفاتیک)

در شیمی آلی به کلیه ترکیبات هیدروکربنی غیر آروماتیک، ترکیبات آلیفاتیک (به انگلیسی: Aliphatic compound) گویند به عبارتی ترکیباتی که شامل کربن و هیدروژن بوده و در آن حلقه‌ای وجود نداشته باشد یا اگر حلقه ای وجود دارد آن حلقه آروماتیک نباشد، در این دسته جای می‌گیرند.[۱]

در جدول زیر برخی ترکیبات آلیفاتیک مشهور آورده شده است

فرمول نام عدد سی‌ای‌اس فرمول ساختاری دسته‌بندی شیمیایی
CH4 متان 74-82-8 Alkane
C2H2 استیلن 74-86-2 Alkyne
C2H4 اتیلن 74-85-1 Alkene
C2H6 اتان 74-84-0 Alkane
C3H4 متیل استیلن 7-48-99-7 Alkyne
C3H6 پروپیلن - Alkene
C3H8 پروپان - Alkane
C4H6 بوتادی‌ان 590-19-2 Diene
C4H6 اتیل‌استیلن - Alkyne
C4H8 بوتن - e.g. Alkene
C4H10 بوتان (هیدروکربن) - Alkane
C6H10 سیکلوهگزن 110-83-8 Cycloalkene
C5H12 پنتان (ترکیب آلی) 109-66-0 Alkane
C7H14 سیکلوهپتان 291-64-5 Cycloalkane
C7H14 متیل‌سیکلوهگزان 108-87-2 Cyclohexane
C8H8 Cubane 277-10-1 Cyclobutane
C9H20 نونان 111-84-2 Alkane
C10H12 دی‌سیکلوپنتادی‌ان 77-73-6 Diene, Cycloalkene
C10H16 فلاندرن 99-83-2 Terpene, Diene Cycloalkene
C10H16 α-Terpinene 99-86-5 Terpene, Cycloalkene, Diene
C10H16 لیمونن 5989-27-5 Terpene, Diene, Cycloalkene
C11H24 اوندکان 1120-21-4 Alkane
C30H50 اسکوآلن 111-02-4 Terpene, Polyene
C2nH4n پلی‌اتیلن 9002-88-4 Alkane

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (1995) "Aliphatic compounds".