ترکیبات آلیفاتیک

(تغییرمسیر از آلیفاتیک)

در شیمی آلی به کلیه ترکیبات هیدروکربنی غیر آروماتیک، ترکیبات آلیفاتیک (به انگلیسی: Aliphatic compound) گویند به عبارتی ترکیباتی که شامل کربن و هیدروژن بوده و در آن حلقه‌ای وجود نداشته باشد یا اگر حلقه ای وجود دارد آن حلقه آروماتیک نباشد، در این دسته جای می‌گیرند.[۱]

در جدول زیر برخی ترکیبات آلیفاتیک مشهور آورده شده است

فرمول نام عدد سی‌ای‌اس فرمول ساختاری دسته‌بندی شیمیایی
CH4 متان 74-82-8 Methane-2D-stereo.svg Alkane
C2H2 استیلن 74-86-2 Ethyne-2D-flat.png Alkyne
C2H4 اتیلن 74-85-1 Ethene structural.svg Alkene
C2H6 اتان 74-84-0 Ethan Lewis.svg Alkane
C3H4 متیل استیلن 7-48-99-7 Propyne-2D-flat.png Alkyne
C3H6 پروپیلن - Propen21.PNG Alkene
C3H8 پروپان - Propane-2D-flat.png Alkane
C4H6 بوتادی‌ان 590-19-2 Buta-1,2-dien.svg Diene
C4H6 اتیل‌استیلن - Ethylacetylene.svg Alkyne
C4H8 بوتن - e.g. Buten21.PNG Alkene
C4H10 بوتان (هیدروکربن) - Butane-2D-flat.png Alkane
C6H10 سیکلوهگزن 110-83-8 Cyclohexen - Cyclohexene.svg Cycloalkene
C5H12 پنتان (ترکیب آلی) 109-66-0 Pentan Skelett.svg Alkane
C7H14 سیکلوهپتان 291-64-5 Cycloheptane.svg Cycloalkane
C7H14 متیل‌سیکلوهگزان 108-87-2 Methylcyclohexane.png Cyclohexane
C8H8 Cubane 277-10-1 Cuban.svg Cyclobutane
C9H20 نونان 111-84-2 Nonan Skelett.svg Alkane
C10H12 دی‌سیکلوپنتادی‌ان 77-73-6 Di-Cyclopentadiene ENDO & EXO V.2.svg Diene, Cycloalkene
C10H16 فلاندرن 99-83-2 Alpha-phellandren.pngBeta-phellandren.png Terpene, Diene Cycloalkene
C10H16 α-Terpinene 99-86-5 Alpha-Terpinene Structure V.1.svg Terpene, Cycloalkene, Diene
C10H16 لیمونن 5989-27-5 (R)-Limonen.svg(S)-Limonen.svg Terpene, Diene, Cycloalkene
C11H24 اوندکان 1120-21-4 Undecan Skelett.svg Alkane
C30H50 اسکوآلن 111-02-4 Squalene.svg Terpene, Polyene
C2nH4n پلی‌اتیلن 9002-88-4 Polyethylene repeat unit.svg Alkane

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (1995) "Aliphatic compounds".