آمنمهات ششم

آمنمهات ششم فرعونی از دودمان سیزدهم مصر باستان است. او در حوالی سال ۱۷۴۰ پیش از میلاد مسیح فرمانروایی می‌کرد.

شواهدویرایش

نام پادشاهی به نام آمنمهات سه-آنخ-ایب-رع در فهرست پادشاهان تورین آمده است. این نام همچنین بر روی فهرست از پیشکش‌ها در کارناک نیز دیده می‌شود. در آنجا شاه سه نام را بر می‌خواند: آمنمهات، آنتف، آمنی. مهرهای استوانه‌ای شاه نیز پیدا شده‌اند.

منابعویرایش

  • K.S.B. Ryholt (۱۹۹۷)، The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period، Copenhagen: Museum Tusculanum Press، ص. ۳۳۶-۳۳۷