ایوفنی نام فرعونی از دودمان سیزدهم مصر در دوره دوم میانی بوده است. او برای مدت بسیار کمی فرمانروایی کرد و نامش تنها در پاپیروس تورین ذکر شده.

نام ایوفنی
به خط هیروگلیف
iZ7
f
n&A1

منابعویرایش

  • K.S.B. Ryholt (۱۹۹۷)، The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period، Copenhagen: Museum Tusculanum Press، ص. ۳۳۸