آموزش علوم

آموزش علوم ( به انگلیسی : Science Education )رشته میان رشته ای است که به مطالعهٔ رویکردها ، راهبردها و روش‌های یاددهی - یادگیری مفاهیم و موضوعات علوم پایه ( فیزیک ، شیمی ، ریاضی ، زیست‌شناسی ) می‌پردازد.

آموزش علوم

گرایش‌های رشته آموزش علومویرایش

رشته آموزش علوم گرایش‌های تخصصی آموزش فیزیک ، آموزش شیمی ، آموزش ریاضی ، آموزش زیست‌شناسی ، آموزش زمین شناسی و آموزش نجوم را شامل می گردد.