آنسامبل میکروکانونی

آنسامبل میکروکانونیکال (به انگلیسی: Microcanonical ensemble) یکی از آنسامبل فیزیک آماری، و ابزاری نظری است که برای بررسی یک سیستم ایزوله ترمودینامیکی استفاده می‌شود. در چنین سیستمی ریزحالت‌های سیستم مقدار انرژی ثابتی دارند. آنسامبل میکروکانونیکال را آنسامبل NVE نیز می‌گویند چون تعداد ذرات ، حجم ، و انرژی آن ثابت است.[۱][۲]

پانویس